Проекти

Портал взаємодії благодійників, волонт��рів та тих, хто потребує допомоги

Каталог-агрегатор: заявок на потреби в допомозі та пропозицій допомоги, поєднаний із системою двосторонньої комунікації. Розрахований як на індивідуальне використання так і для організаці����. Передбачає процедуру акредитації, задля зменшення ризик��в недобросовісного використання.

ukrdopomoga

Створ��но основну частину порталу. Наразі ресурс перебуває на етапі вдосконалення та спеціалізації на пот��еби АТО.

 

Ви��о��овлення ����ишенькового посібника з над��ння ����ермінової доп��моги в польових умовах (тактична медицина)

Керівництво з типовими ситуаціями ��ілесних ушк��джень, що можуть виникну��и в умовах війни. Адаптований для швидкого надання допомоги бійцями своїм побратимам до моменту госпіталізації.

Нараз�� ведеться розробка.

Передбач��ється тираж та розповсюдження.

 

 

Збір кошті�� на зак����������півлю��на а����ар��т УЗД д��я Дніпропетро����сь��ого спеці����лізов����ног�� клінічного медичного центру Ма��ері та Дитини ім. проф. М.Ф. ��уднєва.

Центр сьогодні прий��ає п����трійний п��тік пацієнтів-дітей, адже ��крім Дніпропетровської ��бласті, ще прийм��є пацієнтів з Донецької та Луганської областей маючи в розпорядженні лише один апарат УЗД 80-х років. Гостро відчувається нестача обладнання в умовах такого навантаження, до того ж спеціалізація Центру на реанімації новонароджених та дітей старшого віку, патології новонароджени��, недоношених, пласт��чній хірургії та хірургії новонароджених потребує відповідного обладнання.

Узгоджена і�� Центром ком����лектація необхідного першоче��г��в�� обладна��ня вар��і����тю 15 100 Євро.

 ������

 

 

ЄДРПОУ 38813073
��Ф���� 380775, ПриватБанк
р/р 26008056114833
призначення ����атеж��: ��а оплату УЗД


Допоможи проектам

Інші новини